Informasjon angående Coronavirus

Nå som vi alle lærer mer om COVID-19 og hvordan vi kan holde studenter og lokalsamfunn sikre for alle parter,ønsker vi å samle informasjonen med oppdateringer fra våre respektive vertsland på ett sted. På denne siden kan du lese om det kommende skoleåret i utlandet, med avganger høsten 2020.

Vi har kontinuerlig kontakt med våre kolleger over hele verden, og følger informasjonen og anbefalingene fra våre lokale myndigheter og destinasjonsregjeringer og helsemyndigheter. Skoler og nasjoner over hele verden er ivrige etter å åpne opp igjen, men er også fast bestemt på å gjøre det på en måte som vil sikre både studenter og lokalsamfunn.

Vi forventer at det vil bli endringer i skolehverdagen, skolestartkan bli forsinket og sosial distansering kan bli en del av hverdagen. Ungdom verden rundt skal tilbake på skolen, og samfunnet vil sakte, men sikkert kommer tilbake til normalen. 

Endringer i våre destinasjoner og programmer vil alltid bli kommunisert fortløpende. Våre studenters sikkerhet er vår høyeste prioritet, og vilar ingen reise på utveksling, uten å forsikre oss om at vertslandet er klare til å ta imot internasjonale utvekslingsstudenter.

Dagens situasjon i våre vertsland

Hva om det ikke blir mulig å reise til mitt vertsland i høst? Hva om grensene er stengt, eller at regjeringen ikke anbefaler å reise på utveksling? 
Vi jobber kontinuerlig med statlige instanser både her hjemme i Norge og i vertslandene, for å holde oss oppdatert på COVID-19 situasjonen og ev. ringvirkninger av dette. Vi holder deg oppdatert og forsikrer deg om at vi har de mest fleksible avbestillingsreglene for høsten 2020:

 • Vi kan endre programstart til 2021 (vår eller høst)
 • Vi kan hjelpe deg med endring av desinasjon
 • Dersom det ikke blir mulig å reise til din destinasjon, på grunn av stengte grenser, visum reglement, eller andre regler fra myndighetene – vil Explorius refundere programavgiften i sin helhet

Er studentene dekket for COVID-19 av medisinsk forsikring i løpet av studiet? 
Ja. Enhver ulykke eller sykdom, også relatert til COVID- 19 som oppstår med studenten under hans eller hennes program, vil være dekket av forsikring.

Hvordan vil en muligandrebølge av COVID-19 bli håndtert?
I løpet av de siste månedene har vi lært mye om hvordan COVID-19 sprer seg, hvem som er i risikogruppen og hvilke faktorer som er effektive for å begrense smitte, og vi tilpasser oss alle en ny normal. tilfellet en ny bølge av COVID-19, vil det kun påvirke utvekslingsprogrammet på kortere sikt. Dersom det kommer en ny lock-down situasjon, vil vi ikke returnere studentene hjem på samme måte som det ble gjort i vår, med mindre det kommer et regjeringsdirektiv. 

Dagens situasjon i USA
Vi forventer at de fleste vil åpne igjen i september, dette vil bli bestemt av de individuelle statene. Det er et enormt sosialt, politisk og økonomisk press for å gjenåpne skoler så snart som mulig, men statene ønsker å sikre at det blir gjort på en trygg måte.

Vårt Classicprograms (J-1) samarbeidspartner i USA rapportererat mange amerikanske familier fortsatt er interessert i å ta imot internasjonale studenter, og på dette tidspunktet er plasseringene på samme nivå som i fjor. Det viser at COVID-19 ikke har påvirket familienes interesse for å ønske en utvekslingsstudent velkommen i sitt hjem.

Når det gjelder F-1 (Select) High School-programmet, vil programstart følge statlig åpningspolitikk. Siden F-1 High School-programmet faller inn under hele F-1-utdanningsprogrammet i USA, anses det å være prioritert økonomisk sektor. I tillegg vil de fleste skoler være motiverte til å ønske velkommen betalende internasjonale studenter, og de kan være veldig fleksible for å ta imot studenter på et rullerende opptaksgrunnlag, dette i tilfelle det er forsinkelse med å få visum.

Kan vi fastsette dato der vi bekrefter at programmene vil fortsette eller ikke?
For øyeblikket planlegger vi som om utvekslingsprogrammene skaforegå, som vanlig, høsten 2020, da vi vet at de er veldig viktige også, for vertslandene våre. Med mindre det er 100% sikkert at utvekslingsprogrammet ikke kan finne sted, på grunn av restriksjoner fra myndighetene eller andre påvirkende faktorer, vil Explorius jobbe hardt og iherdig for å sikre at våre utvekslingsstudenter "en gang i livet-mulighet" vil kunne gjennomføres. Hvis Explorius mottar spesifikk informasjon som hindrer utvekslingsprogrammet fraå skje, høsten 2020, vil vi umiddelbart informere våre kunder.


Vi mottaløpende oppdateringer og informasjon fra våre partnerei våre vertsland, og vi forplikter oss til å holde deg kontinuerlig oppdatert.

USA

I mai 2020 kunngjorde U.S.Departmentof State og sponsorene som er ansvarlige for J-1 (Classic) High School Exchange-programmet i USA at all planlegging fortsetter som normalt. F-1 programmet (Select) fortsetter også forberedelsene og begge programmene vil gå som normalt dersom visum kan gis og grensene igjen åpnes.

Innreise og visum
Per. 7. juli, venter vi på avklaring om studenter fra Europa får reise til USA. 

 • For øyeblikket har internasjonale studenter kunne bestille visum avtaler på nett, men nyere avtaler har siden blitt kansellert

Rådet fra den Europeiske Unionen (EU) har gitt sin anbefaling om ikke-essensielle innreiser for borgere utenfor EU:

 • Reisende er delt inn i kategorier, etter funksjon og behov;de viktigste reisekategoriene inkluderer statsborgere som reiser for å studere. Dette betyr at reisende fra USA og andre land utenfor Europa kan reise til Europa for å studere
 • Overstående punkt er positivt da den er med på å åpne døren, rent politisk sett, for at USA også vil la europeiske studenter komme inntil USA, også dersom reiser for generell turisme fortsatt er begrenset

Alle utvekslingsstudentene våre kommer til å reise på et J-1 (exchange visitor program) eller et F-1 (studentvisum). Begge kategoriene tilhører ‘ikke-immigrant’-kategorien, bakgrunn av dette gjelder ikke ev. amerikanske immigrasjonsbegrensningene for programmene våre. 

I tillegg har U.S. Department of State bekreftet at studentvisum vil være prioritert når ambassadene og mulighet for å søke visum åpner igjen. Våre ansatte er i kontinuerlig kontakt med den amerikanskeambassaden og gir våre kunder beskjed så fort det igjen er mulig å booke visum avtale. 

Den siste tiden har det vært noe forvirring rundt USA presidentproklamasjon og J-1 programmet. Imidlertid refererer språket i kunngjøringen tydelig bare til å suspendere J-1 visumene som er relatert til arbeid, ikke HighSchool-programmer. Dette gir mening, da den amerikanskeadministrasjonen er bekymret for tap av arbeidsplasser i USA som følge av viruset.

Det amerikanske utenriksdepartementet har kansellertsponsor ogstipend program, påvirker det utvekslingen min? 

 • 9. juni kunngjorde det amerikanske utenriksdepartementet at de ville innstille to av dets regjeringsfinansierte J-1 High School-programmer (YES og FLEX) for høsten 2020. Denne kunngjøringen gjelder bare disse to spesifikke programmene som er finansiert av U.S. Department of State, som gir stipend for utenlandske studenter til å tilbringe et studieår i USA på J-1 HighSchoolExchange-programmet
 • Vår partner er en U.S. Department of State Exchange Visitor (J-1 visum), regnet som en privat sektor J-1 sponsor. Dette betyr at partnerorganisasjonen vår ikke mottar direkte finansiering fra noen statlig enhet, og heller ikke at noen av studentene finansieres av det amerikanske utenriksdepartementet. Dermed er vår partners J-1 utvekslingsprogram for videregående skoler unntatt fra denne kunngjøringen og står fritt til å fortsette å operere høsten 2020, som planlagt

 

Startdato for skoler i USA

Det er ingen universell skolestartdato i USA, så avreisedato vil avhenge av vertsskolen din. Siden vi forventer at skoler skal gjenåpne i september, vil avganger til USA ta plass fra sent august til begynnelsen av september.


Må jeg i karantene ved 
ankomst til USA? 
I USA er det en anbefaling fra CDC (Center for Disease Control and Prevention) om at internasjonale reisende skal i karantene - hva det vil bety, er at studenter som ankommer, kan trenge å være i karantene i et par uker ved ankomst. De vil generelt være i stand til å ta igjen kursene sine på nettet dersom dette blir tilfelle.

 

Storbritannia

Innreise
Den britiske regjeringen åpner mellom enkelte europeiske og noen utenriks-destinasjoner. Dette vil tillate bevegelse mellom disse landene uten behov for en 14-dagers periode med selvisolasjon ved innreise til Storbritannia. Denne kunngjøringen kommer snart.

Startdato for skoler i Storbritannia
Skoler i England planlegger å gjenåpne i september. Den britiske regjeringen og skolene jobber hardt for å sikre at en full avkastning er på plass for flertallet av studentene i begynnelsen av studieåret. Det kan være at det er en blandet tilnærming helt til begynnelsen av semesteret der studentene fullfører en blanding av læring på stedet og litt undervisning på nettet.

Sosial distansering
De sosiale distanseringsreglene i England ble nylig endret fra 2 til 1 meter fra hverandre, og dette vil nå gjøre det mulig for skoler å planlegge å ha alle elever på samme tid, så vi regner med å få ytterligere avklaring fra enkeltskoler i løpet av de kommende ukene.

Irland

Innreise
Den irske regjeringen planlegger åpning mellom europeiske og noen utenfor EU-destinasjoner. Dette vil tillate bevegelse mellom disse landene uten behov for en 14-dagers periode med selvisolasjon ved innreise til Irland. Denne kunngjøringen kommer umiddelbart etter tiltakene som skal finne sted fra 7. juli.

Startdato for skoler i Irland
Skoler i Irland planlegger å åpne for fullt igjen i slutten av august. Blandet læring (online-klasser blandet med fysiske klasser) forventes ikke å bli mye brukt i Irland i løpet av skoleåret 2020/2021. Beredskapsplaner som involverer blandet læring, vil imidlertid bli satt på plass dersom et annet utbrudd skulle oppstå.

Sosial distansering

Den irske regjeringen har bestemt at studenter ikke trenger å holde en eller to meters avstand fra klassekameratene som de har direkte kontakt med.

Canada

Innreise og visum
Den canadiske regjeringen har fra 1. juli utvidet reisebegrensningene fra alle land til Canada til 31. juli.

I tillegg sier Canadas føderale regjering at behandlingen av søknader om studietillatelse fortsetter i forkant av høstperioden, til tross for pandemienmen, med lenger behandlingstid enn normalt. I tillegg, selv om noen biometriske nettsteder er stengt, oppgir IRCC nettstedet at "Søknaden din vil ikke bli avvist eller lukket hvis du ikke kan gi biometri på grunn av COVID-19 nedleggelser."

Foreløpig vil de som reiser med fly, måtte passere en helsesjekk før de går ombord på flyturen. De som ankommer Canada, vil få sjekket helsen sin før de forlater inngangshavnen. Reisende må ha en realistisk plan for å isolere seg i 14 dager (samråd med Explorius og vertsorganisasjonen i utlandet / vertsfamilien), selv uten symptomer.

Startdato for skoler i Canada
Canada er stort, og gjenåpningen av skoler vil bli håndtert på provinsbasis. I British Columbia har provinsen svært få nye smittetilfeller og forbereder seg på en full gjenåpning av skoler i september. I Ontario har skolene forpliktet seg til å starte i september, selv om de ikke har bekreftet i hvilket format.

Australia & New Zealand

Innreise og visum
For tiden er utvekslingsstudenter i stand til å skaffe visumdokumenter fra Australia for alle stater og territorier, bortsett fra at Northern Territory og Western Australia skal behandles i hjemlandet

 • New Zealand behandler foreløpig ikke studentvisum
 • Grensene forblir stengt inne i både New Zealand og Australia; tidsrammen er ikke fastsatt når grensene vil åpne igjen
 • Det er ikke etablert noen karantenekrav hverken ettersom utlendinger fortsatt ikke har lov til å komme inn i Australia eller New Zealand

Tyskland


Innreise

Studenter fra de fleste europeiske land kan foreløpig reise inn til Tyskland for å studere uten karantene.

Startdato for skoler i Tyskland

 • Det vil ikke være en standardisert tilnærming til hvordan klasser skal gjennomføres, det vil være avhengig av regionen. Vi kan anta at det vil være en blanding av online- og klasseromstimer.

 • Den planlagte starten for Classic-programmet er september, men vi har mulighet til å forskyve avreisedato om nødvendig.

Italia

Innreise
Alle studenter fra EU, Australia, New Zealand og Canada kan reise inn til Italia uten restriksjoner.

Startdato for skoler i Italia
Vi utsatte ankomstdato for Classic-programmet fra 12. september til 24. september. Italienske skoler starter 14. september, og skolene tar gjerne imot utvekslingselever litt senere, siden de trenger å gjennomgå logistikken til klassene og de nye sikkerhetsreglene som er på plass. Vår forventning er at klasser stort sett vil bli undervist i en klasseromsetting.

The world awaits!

Når vi fortsetter å motta oppdateringer og informasjon fra partnere og myndigheteri våre destinasjoner og her hjemme, forplikter vi oss til å holde deg oppdatert.

Ta kontakt dersom vi kan besvare andre spørsmål for deg.